Particuliere buitenbaden.

Particuliere zwembaden hebben meestal een oppervlak tussen 30 40 m2. Om warmteverlies tegen te gaan is een eerste vereiste dat er een afdekking of een transparante overkapping van het bad is.

Veelal wordt het bad verwarmd door middel van een CV ketel. Zonne-energie kan een behoorlijke bijdrage leveren aan de verwarming van het bad. Echter het aanbod van zonne-energie is nogal wisselend. Het is daarom niet mogelijk een bepaalde badtemperatuur te handhaven als het een tijd slecht weer is. Het aantal collectoren zou erg hoog worden als dit zou worden gebaseerd op bijvoorbeeld 14 dagen slecht weer.

In de praktijk is gebleken dat een systeem met een collectoroppervlak van 10 tot 16 m2 een behoorlijke bijdrage levert aan de verwarming van het zwembad.

Vaak kan de verwarming van het zwembad gecombineerd worden met de verwarming van tapwater voor het woonhuis en eventueel met de verwarming van het woonhuis. Dit is economisch zeer aantrekkelijk omdat dan ook in de winter gebruik kan worden gemaakt van het zonne-energie systeem.

Particuliere binnenbaden.

Omdat de ruimtetemperatuur enkele graden hoger is dan de badwatertemperatuur, zal het bad hoofdzakelijk door verdamping warmte verliezen. Voor binnenbaden kunnen dezelfde systemen als voor de particuliere buitenbaden worden toegepast. Voor binnenbaden is er echter niet alleen warmte nodig voor het verwarmen van het zwembad, suppletiewater en de douches, maar in het bijzonder ook voor de ruimteverwarming. Ook hier zijn mogelijkheden met zonne-energie.

Openbare zwembaden.

Vaak is een gedeelte van het zwembad overdekt en een gedeelte in de open lucht. De zelfde systemen als voor particuliere baden kunnen worden toegepast. Wij kunnen een compleet concept aanbieden voor zowel zonne-energie als warmteterugwinning uit ventilatielucht en afvalwater. Hiermee zijn zeer voordelige bespringen te bereiken.

Informatie.

Verdere informatie kan worden verkregen uit de volgende PDF documenten:

  1. folder Solarsaver Swim
  2. infoblad zwembadverwarming